Cho mình hỏi file host là gì vậy? chúng có tác dụng gì vậy? các bạn?

mình nghe một số người nói là mất file host nhưng mình chả hiểu gì? mình cảm ơn nha?
 |  Xem: 3.239  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/09/2009 - 22:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ngày gửi: 03/09/2009 - 08:06
Người ta hỏi cái file host là gì mà, chứ đâu có hỏi web hostting gì đó đâu
Ngày gửi: 13/09/2009 - 06:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)