Làm sao để xóa bỏ FLV Source Filter?

Mình hễ vào thư mục có chứa video định dạng FLV thì nó lại hiện ra cái này và trình duyệt tự thoát ra ngoài.

Làm sao để bỏ nó đây.

Ai giúp mình bỏ cái phần mềm chết tiệt đó đi nhé. Cảm ơn.
 |  Xem: 3.510  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 15/09/2009 - 15:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vào control Panel > add or remove program > tìm FLV Source Filter
----> kick remove
Ngày gửi: 15/09/2009 - 15:23
Có rất nhiều cách, bạn có thể vào trang download phần mềm miễn phí tải chương trình remove phần mềm
Ngày gửi: 15/09/2009 - 15:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)