Không chỉnh được ngày, giờ trong date and time ?

Các bạn giúp mình với. Máy mình xài winXP SP3 bị hiển thị sai giờ. Mình vào Start/settings/Contro panel, rồi nhấp vào mục Date and time để điều chỉnh nhưng nó báo lỗi vối nội dung đại loại là: "Bạn không đủ thẩm quyền để thay đổi thời gian". Nhưng các mục còn lại trong Control panel thì vẩn vào được bình thường. Mình xin cảm ơn trước.
 |  Xem: 6.143  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/09/2009 - 16:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có thể USer của bạn ko phải là User Admin, bạn vào Control panelUser Acount, bạn chỉnh cho User của bạn là User admin là mọi việc ổn ngay thôi. Chúc bạn thành công
Ngày gửi: 16/09/2009 - 16:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)