Không có font chữ tượng hình ?

Khi tra từ điển với trình duyệt Firefox thì có được các chữ tượng hình ( như Nhật, TQ ), còn trên trình duyệt google Chrome thì chỉ ra các ô vuông, làm thế nào khắc phục đây, xin méc bảo giúp. Cảm ơn.
 |  Xem: 810  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/09/2009 - 17:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn có lẽ tại hai trình duyệt đó bạn chọn ngôn ngữ hoặc chế độ cho fonts khác nhau
Bạn nhấn vào Tools -----> dời con trỏ suống cuối cùng chọn internet options sau đó nhìn xuống dưới chọn languages sửa thành tiếng TQ.... còn tiếp tục chỉnh fonts nữa ở bên cạnh bancứ làm vài lần là quen thôi
chúc bạn thành công nhá
Ngày gửi: 23/09/2009 - 17:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)