Xin hỏi tại sao phông chữ máy tính của tôi lại bị mờ mờ. Tôi muốn làm cho đậm lên thì làm như thế nào ?

Xin hỏi tại sao phông chữ máy tính của tôi lại bị mờ mờ. Tôi muốn làm cho đậm lên thì làm như thế nào ?
 |  Xem: 3.375  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/12/2009 - 10:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Click chuột phải vào màn hình, chọn Properties, chọn tab Appearance, bấm tiếp Effects, tick vào ô Use the following method to smoth edges of screen fonts, và dòng dưới chọn ClearType.

Bạn thử nhìn lại chữ trên màn hình xem, đã nét hơn chưa?
Ngày gửi: 11/12/2009 - 10:08
Có lẽ do font chữ, bạn thử cài lại font khác xem.
Ngày gửi: 11/12/2009 - 10:09
Có 1 nguyên nhân nữa là chế độ phân giải của màn hình chưa hợp lí. Bạn có thể tinh chỉnh lại.
Ngày gửi: 11/12/2009 - 10:10
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.