Làm thế nào để đổi màu chữ Icon trên Desktop?

Các bác cho em hỏi e muốn đổi màu chữ của mấy cái Icon trên Desktop thì làm thế nào?
 |  Xem: 7.732  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/12/2009 - 10:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

RightClick vào màn hình chọn Properties
Chọn Tab Desktop
Click vào customize desktop
Bỏ check ở My Current Homepage
Bỏ check ở Lock desktop items
Apply/OK .
Ngày gửi: 14/12/2009 - 10:12
Bạn hãy dùng phần mềm iconoid để điều chỉnh màu chữ dưới icon có bất kỳ màu gì mà bạn thích. Tải về tại đây http://www.sillysot.com/download.htm
Ngày gửi: 14/12/2009 - 10:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.