Làm thế nào để đổi màu chữ Icon trên Desktop?

Các bác cho em hỏi e muốn đổi màu chữ của mấy cái Icon trên Desktop thì làm thế nào?
 |  Xem: 7.830  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/12/2009 - 10:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

RightClick vào màn hình chọn Properties
Chọn Tab Desktop
Click vào customize desktop
Bỏ check ở My Current Homepage
Bỏ check ở Lock desktop items
Apply/OK .
Ngày gửi: 14/12/2009 - 10:12
Bạn hãy dùng phần mềm iconoid để điều chỉnh màu chữ dưới icon có bất kỳ màu gì mà bạn thích. Tải về tại đây http://www.sillysot.com/download.htm
Ngày gửi: 14/12/2009 - 10:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)