Giúp mình mout file nén bằng ultra iso ?

Mình dow phim trên mạng về là file nén,đọc hướng dẫn bảo là "không được giải nén,mout file bằng ultra iso và xem bằng power dvd" nhưng mình thử hoài cũng không mout được file nén,giải nén thì nó báo following next volume,các bạn biết chỉ mình với,plszzz
 |  Xem: 747  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 24/12/2009 - 10:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Files dạng gì ? Muốn mount bằng UltraISO thì cần nó biết hay support rồi dùng Power DVD xem.
Ngày gửi: 24/12/2009 - 10:41
Bạn phải download cho đủ hết files nén, rồi mới giải nén thành một file ISO lớn , lúc đó nó thành disk image file rồi bạn mới mount ổ ảo với UltraISO hay Daemontools v.v.
Ngày gửi: 24/12/2009 - 10:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)