Máy tính của mình không chạy được file exe. Giúp mình với ?

Sao máy tính của mình ko chạy file .exe, giúp mình với
 |  Xem: 1.376  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/12/2009 - 15:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Chắc là lỗi hệ thống, hoặc là do virus phá.
Ngày gửi: 25/12/2009 - 15:23
Hiện tượng máy của bác là nhiễm autorun rồi! chỉ có thể cài lại win hoặc tài phần mềm sửa lỗi máy tính khi bị nhiễm autorun này để quét thử xem sao nhé! vào link http: http://www.serve24h.com/free-download-software-ebooks.html?func=fileinfo&id=54
Ngày gửi: 25/12/2009 - 15:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)