IDM không bắt link ?

Không hiểu sao máy tính của mình dùng IDm mà khi download từ MF bằng firefox hay google chrome thì không thấy nó bắt link.có ai bít cách sửa không?
 |  Xem: 16.754  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 23/01/2010 - 08:45  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Bạn vô download -> Options. Chọn tab general. Chọn Add brower và chọn đường dẫn đến FF và Google chrome.
Các định dạng file kô được IDM tự động bắt link, bạn có thể thêm vô bằng cachs chọn tab File type. Gõ định dạng file vô ô lớn phía trên. Các định dạng file cách nhau 1 dấu cách nhá !
Ngày gửi: 23/01/2010 - 08:46
Theo mình nghĩ thì có thể bản IDM của bạn có vấn đề rùi thử download bản mới về thử coi trước đây mình cũng có sài bản IDM 5.12 cũng ko bắt được link download của ff .
Ngày gửi: 23/01/2010 - 08:46
Thử dùng addon Downthemall của FF,nó bắt link mạnh và nhiều lắm.Tốc độ down cũng sánh với IDM đc.Nhiều lúc nó còn bắt mất link của IDM nữa
Còn Chrome thì cùi bắp trong việc download và load web nặng.Mình vào mấy trang báo mà có khi còn bị crach.
Ngày gửi: 23/01/2010 - 08:47
Bạn xóa idm đi sau đó cài đặt firefox hay google chrome rồi cài đặt lại idm thế là idm sẽ bắt được link .
Ngày gửi: 23/01/2010 - 08:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)