Không nghe được nhạc trên trang web ?

Máy tính của tôi khi nghe ca nhạc ở windows media thì vẫn có tiếng bình thường. Nhưng khi nghe ca nhạc ở một số trang như trực tuyến thì thấy chương trình vẫn chạy nhưng không thấy có tiếng .

Xin chỉ giúp tôi nguyên nhân và cách khắc phục.
 |  Xem: 7.391  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/02/2010 - 09:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào trình duyệt web, ví dụ tôi dung IE, chọn tool/Internet options/Advanced, rồi tìm đến mục Multimedia rồi tích vào Playsound in webpages rồi chọn OK là xong! Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 19/02/2010 - 09:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bảo trì mạng văn phòng
Liên hệ gian hàng...