Không Join được game...Help me ?

Mình chơi AOE, vào room bình thường, show game cũng bình thường nhưng không hiểu sao không Join được mạng, mình tạo mạng mới thì cũng không thấy ai vào, ai biết tại sao, giờ fải làm thế nào chỉ dùm mình với.
Thanks !
 |  Xem: 802  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/02/2010 - 13:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn phải coi xem người lập Game có cho bạn vào game đó không, nếu họ không cho thì bạn không thể vào được cho dù nhìn thấy được game. Bạn tạo Game mới nhưng không ai vào có lẽ là do bạn không mời ai vào chơi cả, thông thường vào chơi Aoe thì các Gamer đều join vào game của nhóm họ chứ không vào game của người lạ.
Ngày gửi: 27/02/2010 - 13:55
Có lẽ 1 cái bạn quan trọng nữa đó chính là Version của Game bạn à, hãy kiểm tra xem Host có cùng version với bản của bạn đang chơi không nhé.
Ngày gửi: 27/02/2010 - 13:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)