Làm thế nào để bôi đen văn bản bằng bàn phím?

 |  Xem: 17.789  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 07/04/2010 - 17:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Chủ yếu là phím Ctrl và Shift:
Ctrl + A là chọn tất cả văn bản
Giữ Shift + 4 phím di chuyển để chọn đoạn văn bản mà mình muốn chọn.

Ngày gửi: 07/04/2010 - 17:07

Bạn dùng phím di chuyển đến đoạn văn bản cần bôi đen rồi nhấn đồng thời phím Shift + di chuyển trái, phải để bôi đen từng phần. nếu muốn bôi đen tất cả nhấn đồng thời Ctrl + A.

Ngày gửi: 07/04/2010 - 17:08

Cảm ơn các bạn nhiều nhé 

Ngày gửi: 10/07/2012 - 09:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.