Làm thế nào để bôi đen văn bản bằng bàn phím?

 |  Xem: 18.703  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 07/04/2010 - 17:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Chủ yếu là phím Ctrl và Shift:
Ctrl + A là chọn tất cả văn bản
Giữ Shift + 4 phím di chuyển để chọn đoạn văn bản mà mình muốn chọn.

Ngày gửi: 07/04/2010 - 17:07

Bạn dùng phím di chuyển đến đoạn văn bản cần bôi đen rồi nhấn đồng thời phím Shift + di chuyển trái, phải để bôi đen từng phần. nếu muốn bôi đen tất cả nhấn đồng thời Ctrl + A.

Ngày gửi: 07/04/2010 - 17:08

Cảm ơn các bạn nhiều nhé 

Ngày gửi: 10/07/2012 - 09:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)