Không thể Install power director 8 ?

Máy mình labtop 64 bit build in package cyberlink power dvd / power 2 go / power director

lúc mua về mình đã uninstall powerdirector và download version 8 full xuống install vào thì nó hiện lên

we're detected power director in your system please uninstall it first to continue

mình chọn yes nhưng sau khi click thì nó không hiện lên gì hết
mình có delete hết folder related + registry clean up sạch sẽ nhưng install
nó vẫn không cho install

chắc là hidden registry của product nó còn trong máy


giờ mình không còn cách nào hơn trừ phi format recovery lại

anh chị em nào biết cách chỉ giùm càm ơn.

 |  Xem: 255  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/04/2010 - 16:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử dùng các phần mềm dọn dẹp Registry (vd: TuneUp...) xem sao.
Ngày gửi: 20/04/2010 - 16:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)