Máy không hiểu các lệnh trong autocad 2007 ?

Máy mình lệnh line, plot, hay các lệnh khác trong autocad2007 thì cad không hiểu lệnh là sao vậy. Xin chỉ giúp mình cách khắc phục.

 |  Xem: 1.894  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/05/2010 - 10:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Mình thì hay cài lại, vì cài lại cũng nhanh thôi mà

Ngày gửi: 26/05/2010 - 16:57

Có thể bản của bạn là bản tiếng Nga(hay 1 thư tieng nao do).Chẳng hạn có bản tieng Nga thay vì lệnh ''line'' là lệnh ''линия''(bằng tiếng Nga). Đó là 1 giả thuyết ,phải xem tận mắt mới bít được. Thân!

Ngày gửi: 22/05/2010 - 10:11
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)