Máy không hiểu các lệnh trong autocad 2007 ?

Máy mình lệnh line, plot, hay các lệnh khác trong autocad2007 thì cad không hiểu lệnh là sao vậy. Xin chỉ giúp mình cách khắc phục.

 |  Xem: 1.872  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/05/2010 - 10:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Mình thì hay cài lại, vì cài lại cũng nhanh thôi mà

Ngày gửi: 26/05/2010 - 16:57

Có thể bản của bạn là bản tiếng Nga(hay 1 thư tieng nao do).Chẳng hạn có bản tieng Nga thay vì lệnh ''line'' là lệnh ''линия''(bằng tiếng Nga). Đó là 1 giả thuyết ,phải xem tận mắt mới bít được. Thân!

Ngày gửi: 22/05/2010 - 10:11
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.