Máy tính vẫn có biểu tượng loa trên thanh công việc nhưng trên loa không có tiếng.?

Tôi đã kiểm tra các đường nối vẫn tốt, phải cài lại như thế nào? giúp tôi với!
 |  Xem: 4.201  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/07/2010 - 17:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn đang dùng xp hay win 7, nếu win 7 thì bạn phải chắc chắn rằng bạn đã cài driver của sound card. Nếu bạn dùng XP thì trước hết bạn kiểm tra lại các jack, dây nối đến sound card hoặc main (sound on board) nếu ok thì kiểm tra tiếp trên biểu tượng cái loa màu xám xem bạn có vặn nhỏ volume hay check vào nút mute ở hay cột master volume hay cột wave hay không? Nếu vẫn ok thì bạn kiểm tra tiếp ở btuewợng cái loa màu vàng (tùy theo driver sound mà có hình khác nhau). Kích đúp vào biểu tượng cái loa màu vàng, bạn chọn tab Mixer, tại Playback bạn xem có vặn nhỏ volume hay check vào hình cái loa (hình cái loa bị gạch chéo) hay không, nếu có thì check lại để bỏ dấu gạch chéo.

Chúc bạn thành công!

Ngày gửi: 14/07/2010 - 17:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)