Tại sao ko thể đăng nhập được vào trang Gmail ?

Và cho cách khắc phục nhá !


Phần Mozilla Firefox thì bảo: Kết Nối Này Không Đáng Tin


Phần Internet Explorer thì bảo : Do you want to proceed ?

 |  Xem: 7.840  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/08/2010 - 16:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu là Mozilla Firefox thì khi báo như vậy bạn chọn thêm ngoại lệ cho kết nối và waitting a minute. Còn nếu là IE thì bạn cứ chọn proceed thui, chắc là do bạn chọn mức cảnh báo là cao trong mục Security Center.
Ngày gửi: 06/08/2010 - 16:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)