Lỗi ngày tháng trên win 7?

Khi mình tắt máy tính một thời gian thì ngày tháng lại trở về 1/1/2009 và 12h. có đại ca nào biết xin giúp mình với. thanks.

 |  Xem: 848  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/08/2010 - 16:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có thể pin Cmos trên Main của bạn đã hết, bạn có thể tìm mua thay thế tại các của hàng linh kiên máy tính.

Ngày gửi: 12/08/2010 - 16:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)