Word 2003 không hiện thước canh dọc và số tờ ở thanh công cụ phía dưới?

word 2003, tôi có mở file ở chế độ print layout view, view - ruler thì chỉ hiện thước ngang ở phía trên thôi, không hiện thước canh dọc và số tờ, dòng, cột ở thanh công cụ phía dưới. Mọi người ai biết chỉ dùm nhé, cám ơn nhiều nhiều
 |  Xem: 11.525  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/08/2010 - 17:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Xin chào!
Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây để hiển thị thước dọc (canh dọc):
Trong Microsoft Word trên thanh Format: Tools- Options- View- trong cửa sổ nầy bạn dùng chuột đánh dấu vào ô vuông dưới cùng của hàng giữa: Vertical Ruler (Print View Only) và bấm OK.
Như vậy thước dọc (canh dọc) sẽ hiển thị.
Chúc bạn thực hiện thành công.

Ngày gửi: 24/08/2010 - 17:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.