Tôi hỏi những quy định về việc bảo hành màn hình khi có điểm chết?

Tôi đang dùng laptop Acer 4710. Khi mua về thì thấy có một điểm chết ở màn hình (màu đỏ). Liệu tôi có thể được bảo hành hoặc sửa lỗi này không? Xin cho tôi biết những quy định về việc bảo hành màn hình khi có điểm chết.
 |  Xem: 860  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 26/05/2008 - 09:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trong sổ tay bảo hành Notebook của Acer, mục 1.5 có quy định về số điểm lỗi xuất hiện trên màn hình LCD để được bảo hành:

a. Nhiều hơn bốn (4) điểm lỗi đối với một triệu (1.000.000) điểm ảnh trên màn hình.

b. Khi chia màn hình thành chín (9) hình chữ nhật bằng nhau có hơn một (1) điểm lỗi trong khung hình chính giữa.

Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13406-2 - Class 2 quy định về số điểm lỗi trên màn hình LCD của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Một màn hình LCD đáp ứng đúng tiêu chuẩn ISO 13406-2 được xem là màn hình tốt và đúng tiêu chuẩn ISO.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin bảo hành của Acer tại http://www.lamphuongpc.com/webplus/viewer.print.asp?aid=220&l=VN
Ngày gửi: 26/05/2008 - 09:56
Trích dẫn:
Từ bài viết của chikita
Trong sổ tay bảo hành Notebook của Acer, mục 1.5 có quy định về số điểm lỗi xuất hiện trên màn hình LCD để được bảo hành:

a. Nhiều hơn bốn (4) điểm lỗi đối với một triệu (1.000.000) điểm ảnh trên màn hình.

b. Khi chia màn hình thành chín (9) hình chữ nhật bằng nhau có hơn một (1) điểm lỗi trong khung hình chính giữa.

Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13406-2 - Class 2 quy định về số điểm lỗi trên màn hình LCD của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). Một màn hình LCD đáp ứng đúng tiêu chuẩn ISO 13406-2 được xem là màn hình tốt và đúng tiêu chuẩn ISO.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin bảo hành của Acer tại http://www.lamphuongpc.com/webplus/viewer.print.asp?aid=220&l=VN

Anh ơi ,anh cho em hỏi với lelovo thì sao ạ? Máy em có 3 điểm chết màu đen trên màn hình. Nếu nhìn kỹ có một cái nữa mờ hơn là 3. Liệu có được bảo hành ko ạ? Chi tiết xem ở đâu ạ? Em cảm ơn anh lắm lắm. Anh trả lời em nhanh nhé?

Ngày gửi: 23/08/2010 - 11:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...
Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)