Cách khôi phục biểu tượng loa trên desktop?

Mình bị mất biểu tượng loa trên thanh task manager, làm cách nào để khôi phục lại?

 |  Xem: 9.026  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 24/09/2010 - 14:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thể vào services để kiểm tra chương trinh Windows audio. Nếu nó ở trạng thái disabled thì chương trình quản lý âm thanh sẽ không hoạt đông và bạn cần đưa nó về trạng thái automatic và started nó là được.

Chúc bạn thành công!

Ngày gửi: 24/09/2010 - 15:00

Bạn vào services kiểm tra chương trinh o thu muc Windows audio. Nếu nó ở trạng thái disabled thì chương trình quản lý âm thanh sẽ không hoạt đông và bạn cần đưa nó về trạng thái automatic và started nó là được.

Ngày gửi: 24/09/2010 - 15:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ gọi khẩn cấp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)