Add font vào máy tính bằng cách nào?

 |  Xem: 5.665  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/10/2010 - 15:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn phải dow font bạn cần về nếu nó nèn thig giải nén ra nha....rùi...
     Bạn có thể làm 1 trong 2 cách:
                 - Mở Control panel, mở folder Font, chọn File install new font, sau đó browse đến nơi lưu bộ font để add nó vào máy (nhớ unrar bộ font này trước).
                 - Copy toàn bộ font, paste vào folder C:windowsfont.

Ngày gửi: 27/10/2010 - 15:14
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)