Cách xóa web trên firefox?

Chẳng hiểu sao em vào trang đen tối nhưng kô tài nào xóa đc.....em đã xóa theo kiểu ctrl+shift+del và cả cclean nhưng vẫn kô thể xóa được...em còn xóa hết ổ firefox đi nhưng down lại vẫn có trang web đấy....ai chỉ em cách xóa với..chẳng lẽ lại kô dùng firefox nữa ạ..

 |  Xem: 8.320  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/11/2010 - 14:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vào Tools/ Options/ Chọn thẻ Privacy
Bấm chọn Remove individual cookies
Bấm Remove All Cookes để xóa hết các gì đã lưu
Bấm Close
Mục Firefox will: Chọn Never remember history để ko cho lưu lại nhật ký
OK

Ngày gửi: 11/11/2010 - 14:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)