Cách xóa web trên firefox?

Chẳng hiểu sao em vào trang đen tối nhưng kô tài nào xóa đc.....em đã xóa theo kiểu ctrl+shift+del và cả cclean nhưng vẫn kô thể xóa được...em còn xóa hết ổ firefox đi nhưng down lại vẫn có trang web đấy....ai chỉ em cách xóa với..chẳng lẽ lại kô dùng firefox nữa ạ..

 |  Xem: 8.252  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/11/2010 - 14:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vào Tools/ Options/ Chọn thẻ Privacy
Bấm chọn Remove individual cookies
Bấm Remove All Cookes để xóa hết các gì đã lưu
Bấm Close
Mục Firefox will: Chọn Never remember history để ko cho lưu lại nhật ký
OK

Ngày gửi: 11/11/2010 - 14:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.