Làm sao để hiện thanh ngang khi điều chỉnh âm lượng, ánh sáng trên màn hình laptop win7???

Bạn nào bít cách chỉnh hiển thị lên thanh ngang trên màn hình khi ta tăng giảm âm lượng hay ánh sáng hok? mình đang xai win 7 bản quyền lap dell .Mọi người chỉ dùm mình với nhe. Thanks mọi nhiều lắm

 |  Xem: 2.054  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/11/2010 - 14:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử cài lại driver xem, mình k chắc lắm nhưng mà mình nghĩ cái thanh ngang đó là do cái số hình đen đen có số 9. Lần trước mình k có cái số 9 ấy nên nó cũng k hiện, giờ mình cài lại win, cài lại all driver thì nó lại hiện.

Ngày gửi: 16/11/2010 - 14:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)