Cách làm giảm dung lượng file word ?

Mình đang nộp hồ sơ trực tuyến nhưng trang web yêu cầu đính tệp 200KB trở xuống , trong khi tệp của mình những 303KB. Cho mình hỏi mình phải làm thế nào đây? cảm ơn các bạn!
 |  Xem: 1.642  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/11/2010 - 20:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể dùng Winrar để nén file lại rồi mới gởi đi. Người nhận sẽ hiều và thông cảm cho bạn mà!

Ngày gửi: 29/03/2011 - 16:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.