Không mở được file PDF?

Em vừa down tài liệu hướng dẫn sử dụng MS office 2007 về, sáng nay con xem được mà giờ không mở được nữa. Máy file PDF khác mở được mà. Em có phần mềm đọc PDF rồi mà, em vào PDF tìm đến tài liệu hướng dẫn đấy thì cũng không mở được, trong khi mở file khác thì được.
 |  Xem: 1.054  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 01/12/2010 - 23:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Có thể phần down về bị lỗi, hoặc do phần mềm đọc file của e đã lỗi thời, có mạng thì down cái phần mềm Acrobat mới lun đi .
Ngày gửi: 01/12/2010 - 23:03
Download Foxit thử xem sao, Adobe Reader mới nhất là V9.4.1 sẽ đọc nhiều hơn... có thể File đó hư rồi...
Ngày gửi: 01/12/2010 - 23:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ bảo trì hệ thống
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ gọi khẩn cấp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)