Nút backspace không sử dụng được ?

Em dùng laptop Asus F80L mà bàn phím tự nhiên phím Backspace không sử dụng được nữa. Bây giờ em phải làm thế nào?

 |  Xem: 1.259  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 11/12/2010 - 14:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nút backspace không sử dụng được

Bạn có thể dùng phần mềm key tweak để đổi chức năng của các phím cho nhau.phím Backspace bị hỏng thì bạn có thể dùng một phím alt để thay thế.chẳng hạn phím Alt phải.cả 2 phim shift của mình đều bị hỏng nên mình đã gán phím ctrl phải để thay thế!

( VŨ VIỆT ANH )

Ngày gửi: 11/12/2010 - 14:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)