Lỗi Limited access khi kết nối Wi-Fi trong Windows 7 ?

Tôi sử dụng Windows 7, khi kết nối bằng Wi-Fi máy hay bị có dấu chấm than màu vàng và báo Limited access. Cùng mạng đó nếu tôi cắm dây thì vào mạng được ngay nhưng vào qua Wi-Fi thi thoảng lại bị lỗi như trên.

Mặc dù sử dụng hệ điều hành khác hoặc Windows XP thì không gặp lỗi này. Tìm trên mạng thì rất nhiều trả lời về vấn đề này nhưng không ai giải quyết được cả.

Xin các cao thủ chỉ giáo xử lý giúp tôi vấn đề này với.

 |  Xem: 5.923  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/04/2011 - 09:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn!

Mình dùng laptop để vào 2 mạng có địa chỉ IP của modem khác nhau (192.168.1.1 và 192.168.2.1) và mình dùng fixed IP nên khi chuyển mạng mình bị limited như bạn.

Nếu trường hợp của bạn giống mình, bạn làm theo cách sau, hy vọng sẽ khắc phục được: Ở biểu tượng cột sóng góc phải dưới màn hình, bạn click vào, chọn "Open Network and Sharing Center".

Sau đó trong cửa sổ được mở ra, bạn chọn "Wireless Network Connection xxxx" (xxxx là tên của mạng không dây).

Chọn Properties trong cửa sổ được mở ra, rồi double-click vô dòng có chữ ....IPv4...., chọn "obtain an IP adress automaticaly".

Sau đó click ok, ok và close để đóng tất cả cửa sổ.

Thân.

Ngày gửi: 23/04/2011 - 09:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.