Khi boot ghost gặp lỗi error 10008 ?

Khi mình boot ghost thì gặp lổi error 10008, mình không biết đây là lổi gì? mong các Bác giúp, và cho mình biết cách khắc phục như thế nào?

 |  Xem: 5.327  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/04/2011 - 11:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn!

Có hai trường hợp xảy ra ghost bị lỗi hoặc hdd bị lỗi!

Hãy check lại file ghost đó bằng cách sau :

1. Chạy Ghost
2. Tìm mục Local > Check > Image File.
3. Duyệt đến file Ghost và chọn Open.
4. Bấm YES để bắt đầu check
Nếu quá trình này báo lỗi >>> đây là lỗi của file GHOST>> tìm files ghost mới
còn không thì check hdd:
1. chạy ghost
2. Tìm mục Local > Check > Disk
3. chọn ổ đĩa cần kiểm tra
4. yes

Chúc thành công.

Ngày gửi: 26/04/2011 - 11:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)