Lỗi khi lưu file excel ?

Mỗi khi lưu file excel máy tính của tôi thường thông báo lỗi như sau

"Your changes could not be saved to vat tu.xls, because of sharing violation. Try saving a different flie
Tôi đã tắt chức năng chia sẽ dữ liệu trong mạng Lan nhưng tình hình vẫn không thay đổi, xin chỉ giáo giùm tôi với ?

 |  Xem: 3.767  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 05/05/2011 - 18:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Chào bạn!

Khi bạn sử dụng excel 2007 để mở một file excel 2003 và chỉnh sửa một số thứ sau đó lưu lại thì không save được, nó hiện lên lỗi sau: "Your changes could not be saved to 'xxxx.xls' because of a sharing violation.Try saving to difference file". Cách sửa:

+ Cách 1: Save as file Exel 2003 lại với định dạng 2007 là có thể chỉnh sửa ngon lành.
+ Cách 2: Bạn chỉ cần right click lên file, chọn properties --> Advances... --> uncheck "for fast searching, allow indexing service for index this file" và check vào "Encrypt contents to secure data" --> OK --> Aplly --> OK.

Chúc thành công !

Ngày gửi: 05/05/2011 - 18:06

Bạn ơi!

Tập tin vat tu.xls của bạn đã để ở chế độ chỉ đọc ( Ready-Only) vì thế excel sẽ không cho bạn lưu đè lên file này, vì vậy bạn muốn lưu đè lên tập tin cũ bạn phải bỏ thuộc tính chỉ đọc đi.

Click chuột phải lên tập tin cần thay đổi thuộc tính, chọn Properties bỏ check Ready-Only.

Còn nếu bạn bị nguyên cả thư mục thì bạn nên phân quyền lại tài khoản của bạn.

Tốt nhất là Full Control nếu chỉ một mình bạn sử dụng máy .

Ngày gửi: 05/05/2011 - 18:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Onsite Part IBM - HP, Nâng Cấp Bảo hành cho Server -PC-NoteBook (Carepack)
Liên hệ gian hàng...