Cách khóa ổ đĩa C trong máy tính ?

 |  Xem: 2.649  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/08/2011 - 17:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn muốn không cho vào ổ đĩa à có thể cho ẩn ổ đĩa
Cach 1:
Vao run>gpedit.msc>enter>User configuration>administrative templates>windows components>windows explorer>hide specified in my computer>configured>ok.
Xong vao run>go gpupdate /force>enter.
Cach 2:
Vao run>cmd>enter>go: diskpart>list volume>enter>select volume 3>enter>remove letter E>enter.
Muốn hiển thị gõ: assign letter e
Luu y: con so la do minh chon vidu: 3, ten o dia can giau la do minh chon: vidu: e
Khi giau roi thi ko truy cap duoc, va ko the giau o C duoc.
Cach 3:
Hkey_current_user>software>microsoft>w… nt version>polices>explorer>tao:
Name: NoDrives
Type: REG.DWORD
Chon: Decimal
Cac gia tri: A:1, B:2, C:4,D:8,E:16,F:64,G:128,H: 256,I:512….
An tat ca cac o dia: 67108863
An C va D gia tri: 12

Ngày gửi: 04/08/2011 - 17:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.