Cách khóa ổ đĩa C trong máy tính ?

 |  Xem: 2.757  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/08/2011 - 17:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn muốn không cho vào ổ đĩa à có thể cho ẩn ổ đĩa
Cach 1:
Vao run>gpedit.msc>enter>User configuration>administrative templates>windows components>windows explorer>hide specified in my computer>configured>ok.
Xong vao run>go gpupdate /force>enter.
Cach 2:
Vao run>cmd>enter>go: diskpart>list volume>enter>select volume 3>enter>remove letter E>enter.
Muốn hiển thị gõ: assign letter e
Luu y: con so la do minh chon vidu: 3, ten o dia can giau la do minh chon: vidu: e
Khi giau roi thi ko truy cap duoc, va ko the giau o C duoc.
Cach 3:
Hkey_current_user>software>microsoft>w… nt version>polices>explorer>tao:
Name: NoDrives
Type: REG.DWORD
Chon: Decimal
Cac gia tri: A:1, B:2, C:4,D:8,E:16,F:64,G:128,H: 256,I:512….
An tat ca cac o dia: 67108863
An C va D gia tri: 12

Ngày gửi: 04/08/2011 - 17:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)