Máy tính không có biểu tượng mạng

Máy tính của minh vẫn vào mạng  được nhưng không tháy biẻu tượng kết nối internet ở góc bên phải màn hình.Mình vào Mynetwork  cũng không thấy biểu tượng đó. chỉ có dòng chũ My Web Sites on SMS, card mạng mình kiểm tra vẫn bình thường. không phải card rời,làm cách nào để lấy lại được biêu tượng đó.Xin cảm ơn

 |  Xem: 2.588  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 28/08/2011 - 17:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

- Vào Start chọn Control Panel
- Ở cửa sổ Control Panel, chọn Network and Internet Connections
- Ở cửa sổ Network and Internet Connections, chọn Network Connections
- Ở cửa sổ Network Connections, R-click vào biểu tượng kết nối mạng chọn Properties
- Ở cửa sổ Network Local Area Connection Properties, check vào Show icon in notification... rồi OK.

Ngày gửi: 28/08/2011 - 18:31

BAN CO CAI DRIVER CARD MẠNG CHƯA?


Mời bạn ghé thăm: Anh Huy laptop
Ngày gửi: 29/08/2011 - 11:55

Nếu bạn dung lattop thì bạn vào start>control penal>ban se thấy network nhâp chuôt vào ban thấy hiên ra chữ local area connettion bạn nhấp chuôt fai vào rồi click vao enb gì đấy nó sẻ hiên lên.va pc cũng thê nhueng đon giản hơn vi no hiên ngay bên ngoài

Ngày gửi: 29/08/2011 - 16:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)