Máy tính bị lỗi màn hình đen ?

May tinh cua t bi loi man hinh den  van dung dc binh huong nhung man hinh hien thi den thay hinh nen thi chi lat sau la lai den tro lai tren man hinh

 |  Xem: 806  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/09/2011 - 01:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tren manh  hinh hien chu  '''you may be a victim software counterfeiting'' ''this copy of windown did not pass genuine windows validation'' '' as for genuine micro soft softwera''

Ngày gửi: 30/09/2011 - 01:17
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)