Cách Cài đặt VPN Server???

Ai có cách giúp mình nhé.???
 |  Xem: 2.756  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/08/2008 - 08:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

2. Cài đặt VPN Server
Trước khi cài VPN, cần Stop dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) và chuyển dịch vụ đó sang chế độ Disable (mặc định sau khi cài là Automatic).

Chạy Services Manager bằng cách click Start->Programs->Administrative Tools->Services. Giao diện của Services Manager như Hình1.


Hình 1: Services Manager

Trong Hình 1, tìm service Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS). Chuột phải vào tên service đó, trên menu chuột phải, chọn Properties. Xuất hiện hộp thoại Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Properties. (Hình 2)


Hình 2: Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Properties

Trong Hình 2, lựa chọn Disabled trong ô Startup type. Và nhắp nút Stop để dừng service Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS).

Sau khi dừng dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS), tiến hành cài đặt VPN Server.

Để cài đặt VPN trên Windows 2003, chạy Manager Your Server bằng cách click Start->Programs->Administrative Tools-> Manager Your Server.
Manage Server

Trên cửa sổ Manage Your Server (hình 3), click Add or remove a role để cài thêm các dịch vụ của Windows 2003.

Configure Your Server Wizard – Preliminary Steps click Next để tiếp tục.
Configure Your Server Wizard – Server Role
cho phép lựa chọn các dịch vụ Server trên Windows 2003. Bước này lựa chọn Remote access / VPN server, sau đó nhắp Next để tiếp tục.
Configure Your Server Wizard – Summary of Selections
đưa ra danh sách các dịch vụ của Windows 2003 Server đã được lựa chọn ở Nhắp Next để tiếp tục.
Ngày gửi: 20/08/2008 - 08:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...
Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)