Cách Cài đặt VPN Server???

Ai có cách giúp mình nhé.???
 |  Xem: 2.644  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/08/2008 - 08:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

2. Cài đặt VPN Server
Trước khi cài VPN, cần Stop dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) và chuyển dịch vụ đó sang chế độ Disable (mặc định sau khi cài là Automatic).

Chạy Services Manager bằng cách click Start->Programs->Administrative Tools->Services. Giao diện của Services Manager như Hình1.


Hình 1: Services Manager

Trong Hình 1, tìm service Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS). Chuột phải vào tên service đó, trên menu chuột phải, chọn Properties. Xuất hiện hộp thoại Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Properties. (Hình 2)


Hình 2: Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) Properties

Trong Hình 2, lựa chọn Disabled trong ô Startup type. Và nhắp nút Stop để dừng service Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS).

Sau khi dừng dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS), tiến hành cài đặt VPN Server.

Để cài đặt VPN trên Windows 2003, chạy Manager Your Server bằng cách click Start->Programs->Administrative Tools-> Manager Your Server.
Manage Server

Trên cửa sổ Manage Your Server (hình 3), click Add or remove a role để cài thêm các dịch vụ của Windows 2003.

Configure Your Server Wizard – Preliminary Steps click Next để tiếp tục.
Configure Your Server Wizard – Server Role
cho phép lựa chọn các dịch vụ Server trên Windows 2003. Bước này lựa chọn Remote access / VPN server, sau đó nhắp Next để tiếp tục.
Configure Your Server Wizard – Summary of Selections
đưa ra danh sách các dịch vụ của Windows 2003 Server đã được lựa chọn ở Nhắp Next để tiếp tục.
Ngày gửi: 20/08/2008 - 08:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...
Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...