Cách chuyển phông chữ VnTime sang Times New Romen như thế nào vậy?

 |  Xem: 42.019  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2008 - 11:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn down Unikey rồi cài đặt (Bộ cài có thể tìm trên mạng). Copy toàn bộ nội dung (Ctrl+A) rồi copy (Ctrl+C) > Sau khi cài đặt xong bạn mở Unikey lên > Phải chuột vào biểu tượng Unikey ở dưới cùng bên phải màn hình (Gần đồng hồ) > Chọn "Công cụ" (Ctrl+Shift+F6) > Chọn Nguồn là TCVN3, đích: Unicode > Click vào "Chuyển mã" > Vào Excel và Paste (Ctrl+V)
Ngày gửi: 08/12/2008 - 11:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...