Tôi có rất nhiều file có đuôi .RAM, đã thử qua nhiều phần mềm mà không đọc được, giúp tôi với?

Tôi có rất nhiều file có đuôi .RAM, đã thử qua nhiều phần mềm mà không đọc được, rất mong anh chị tư vấn cho tôi xem có phần mềm nào chạy được những file này không?
 |  Xem: 4.666  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 26/02/2009 - 09:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

File có phần tên mở rộng .RAM là file theo dạng thức RealMedia của hãng RealNetworks (.RA, .RPM là RealAudio. .RAM, .RM, .RMVB là RealVideo). File .RAM chỉ dùng để xem trực tuyến (đòi hỏi máy phải kết nối mạng) vì thực chất đây chỉ là file chứa đường dẫn liên kết đến file .RM (là file nội dung video) đang được lưu trên mạng. Do đó, nếu muốn xem khi ngắt mạng thì bạn phải có file .RA trên máy tính (không cần file .RAM). Bạn có thể cài đặt chương trình Real Player (tải tại http://tinyurl.com/pctips0858) hay K-Lite Mega Codec Pack (tải tại http://tinyurl.com/pctips0859) để xem các file này.
Ngày gửi: 26/02/2009 - 09:47
Bạn cần dùng Realplayer (hoặc RealOne ) của hãng Read Network thì mới chơi các file đó được.

Ngày gửi: 17/03/2010 - 18:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)