Tại sao nền màn hình tối đen sau khi update một số chương trình?

Trong khi sử dụng máy tính, tôi thấy máy thông báo là có 2 chương trình cần update. Tôi có click vào và thực hiện update theo trình tự, sau khi update xong thì nền màn hình tự nhiên tối đen. Hình ảnh do tôi lựa chọn trong Screensaver bị mất.

Sau lần đó, cứ mỗi lần bật máy tính thì nền màn hình đều như thế. Mặc dù tôi đã thay đổi nền màn hình. Mong các bạn giải thích và cho tôi biện pháp khắc phục.
 |  Xem: 1.248  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/03/2009 - 16:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiện tượng của bạn xảy ra là do bạn sử dụng hệ điều hành "lậu" nên khi update thì Micorosoft đã can thiệp vào hệ điều hành của bạn, hay nói cách khác số CD key của hệ điều hành đã bị blacklist. Để khắc phục sự cố này bạn nên đổi lại key mà không bị blacklist, bằng cách cài lại hệ điều hành ở chế độ repair, rồi nhập CD mà không bị backlist vào. Nhưng tôi khuyên bạn nên dùng Windows có bản quyền để được hưởng các tiện ích của nó.

Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 23/03/2009 - 16:53
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)