Giúp cái phím Shift với?

Ai biết làm cách nào để khi ấn 5 lần Shift nó không bị hiện lên cái Stickey không , đang chơi CF ấn nhiều nút này toàn bị cái này hiện ra , ức chế vãi , ấn lung tung thì mỗi khi ấn Shift nó cứ kêu tít tít nữa , helpppppppp
 |  Xem: 809  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/04/2009 - 09:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào Control Panel -> Accessibility Options -> chọn thẻ Keyboard -> bấm Settings của khoanh Stickykeys -> bỏ hết các dấu kiểm (tick) ở các Check Box trong đó đi -> Click OK... ooooppppppsss
Ngày gửi: 09/04/2009 - 09:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.