Tại sao không kết nối được với máy tính khác trong cùng mạng?

Tình hình là máy lap của em không kết nối được với các máy tính cùng mạng cty, nhưng vẫn vào mạng được bình thường. pro nào biết cách khắc phục chỉ giùm em với. Cảm ơn các pro nhiều!
 |  Xem: 1.967  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/04/2009 - 15:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo mình bạn nên xem lại cái IP tĩnh hay IP động cho phù hợp là ok thôi.
Thân!
Ngày gửi: 17/04/2009 - 15:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)