Bị mất thanh taskbar?

Máy tôi chạy XP, khi khởi động vẫn hiển thị thanh taskbar, nhưng khi hoàn thành khởi động máy thì mất thanh task, hiện những folder khi chạy mở các chương trình, rộng màn hình nhưng không tiện khi điều chỉnh các thanh công cụ trên thanh, giúp tôi với!!!!!!!!!!!
 |  Xem: 4.115  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/04/2009 - 13:25  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn thử rê chuột xuống cuối màn hình xem thanh taskbar có hiện lên không. Có thể ai đó đã thiết lập Auto-hide, bạn bấm chuột phải vào taskbar chọn properties, bỏ chọn Auto-hide the taskbar là đc.
Ngày gửi: 25/04/2009 - 13:28
Run => Control panel => Taskbar and Start Menu => Taskbar => bỏ chọn Auto-hide the taskbar. =>apply =>ok
Ngày gửi: 25/04/2009 - 13:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)