Sửa lỗi khi không xem được ảnh trong chế độ thumbnail?

Xin giúp mình với? Thanks.
 |  Xem: 3.615  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/04/2009 - 13:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn cần làm theo bước hướng dẫn sau:
1. Bấm Start > chọn Run > gõ Regedit > bấm OK.
2. Tìm theo đường dẫn sau: HKEY_CURRENT_US ER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced \
3. Bấm chuột phải vào Key có tên là ClassicViewStat e đổi giá trị từ 1 thành 0.
4. Khởi động lại máy tính.
Ngày gửi: 25/04/2009 - 13:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)