Làm sao để tạo shortcut ra desktop?

Các bác cho em hỏi làm sao để tạo shortcut ra desktop ?

Khi bấm chuột phải ở mục Send to để có lựa chọn Desktop.

Cảm ơn.
 |  Xem: 2.287  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/04/2009 - 15:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cách tạo đường dẫn ra desktop như sau: Trong C:\Documents and Settings\Defaul t User\SendTo chọn New, chọn shortcut. Lúc này sẽ hiện ra bảng Create Shortcut, bạn Browse đến thư mục desktop trong Documents and Settings và bấm next để chọn lựa, thế là xong.
Thân!
Ngày gửi: 27/04/2009 - 15:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ bảo trì hệ thống
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)