Tại sao mở excel từ File không được?

Sau 1 hồi chú Bill tự động update Office của em, bây giờ phần excel bị 1 hiện tượng như sau: Nếu click trực tiếp vào 1 file exel nào đó thì exel vẫn chạy nhưng không mở file ra. Chỉ khi nào vào open, rồi chĩ đường dẫn tới file thì mới mở được. Nó bị j thế các bác?
 |  Xem: 6.970  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/04/2009 - 16:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử làm thế này xem :
Vào Menu: Tools/ Options, chọn tabs General. Click dấu check ở mục: Ignore other applications. Bấm OK.
Thân!
Ngày gửi: 27/04/2009 - 16:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)