Tại sao mở excel từ File không được?

Sau 1 hồi chú Bill tự động update Office của em, bây giờ phần excel bị 1 hiện tượng như sau: Nếu click trực tiếp vào 1 file exel nào đó thì exel vẫn chạy nhưng không mở file ra. Chỉ khi nào vào open, rồi chĩ đường dẫn tới file thì mới mở được. Nó bị j thế các bác?
 |  Xem: 6.935  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/04/2009 - 16:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử làm thế này xem :
Vào Menu: Tools/ Options, chọn tabs General. Click dấu check ở mục: Ignore other applications. Bấm OK.
Thân!
Ngày gửi: 27/04/2009 - 16:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.