Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
1 thành viên trả lời
linhhh Trả lời cuối cùng: 03/12/2009

Viết chương trình tính tổng của hai ma trận ?

dinhhieu8

03/12/2009 - 09:55
Em đang cần gấp , mai kiểm tra , giúp em với .

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

linhhh

03/12/2009 - 09:57
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot);
void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot);
void inmt(float a[][10],int hang,int cot);
void main()
{
system("color 3e");
float a[10][10],b[10][10],c[10][10];
int hang1,cot1;

cout<<"Moi ban nhap vao ma tran a: n";
cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran a: ";
cin>>hang1;
cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran a: ";
cin>>cot1;
nhapmt(a,hang1,cot1);
inmt(a,hang1,cot1);

int hang2,cot2;
cout<<"Moi ban nhap vao ma tran b: n";
do
{
cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran b: ";
cin>>hang2;
}while(hang2 != hang1);
do
{
cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: ";
cin>>cot2;
}while(cot2 != cot1);
nhapmt(b,hang2,cot2);
inmt(b,hang2,cot2);

cout<<"nVay tong cua hai ma tran a,b la: n";
congmt(a,b,c,hang1,cot1);
inmt(c,hang1,cot1);
getch();
}

void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot)
{
for (int i=0; i<hang; i++)
for (int j=0; j<cot; j++)
c[j] = a[j] + b[j];
}

void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot)
{
for(int i = 0;i < hang;i++)
{
for(int j = 0; j < cot; j++)
{
cout<<"Nhap vao phan tu ["<<i<<";"<< j<<"]: ";
cin>>a[j];
}
}
}

void inmt(float a[][10],int hang,int cot)
{
for(int i = 0; i < hang; i++)
{
for(int j = 0; j < cot; j++)
{
cout<<a[j]<<"t" ;
}
cout<<endl;
}
}

Báo vi phạm