Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
linhhh Trả lời cuối cùng: 03/12/2009
Thành viên tích cực nhất

Hoàng Tươi

6 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Ngọc Minh Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn

Le Vinh

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Viết chương trình tính tổng của hai ma trận ?

   rudfjghdgj 03/12/2009 - 09:55

   Em đang cần gấp , mai kiểm tra , giúp em với .
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   2627
   Trả lời (1)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   thuy linh

   03/12/2009 - 09:57
   #include <iostream.h>
   #include <conio.h>
   #include <stdlib.h>
   void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot);
   void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot);
   void inmt(float a[][10],int hang,int cot);
   void main()
   {
   system("color 3e");
   float a[10][10],b[10][10],c[10][10];
   int hang1,cot1;

   cout<<"Moi ban nhap vao ma tran a: n";
   cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran a: ";
   cin>>hang1;
   cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran a: ";
   cin>>cot1;
   nhapmt(a,hang1,cot1);
   inmt(a,hang1,cot1);

   int hang2,cot2;
   cout<<"Moi ban nhap vao ma tran b: n";
   do
   {
   cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran b: ";
   cin>>hang2;
   }while(hang2 != hang1);
   do
   {
   cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: ";
   cin>>cot2;
   }while(cot2 != cot1);
   nhapmt(b,hang2,cot2);
   inmt(b,hang2,cot2);

   cout<<"nVay tong cua hai ma tran a,b la: n";
   congmt(a,b,c,hang1,cot1);
   inmt(c,hang1,cot1);
   getch();
   }

   void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot)
   {
   for (int i=0; i<hang; i++)
   for (int j=0; j<cot; j++)
   c[j] = a[j] + b[j];
   }

   void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot)
   {
   for(int i = 0;i < hang;i++)
   {
   for(int j = 0; j < cot; j++)
   {
   cout<<"Nhap vao phan tu ["<<i<<";"<< j<<"]: ";
   cin>>a[j];
   }
   }
   }

   void inmt(float a[][10],int hang,int cot)
   {
   for(int i = 0; i < hang; i++)
   {
   for(int j = 0; j < cot; j++)
   {
   cout<<a[j]<<"t" ;
   }
   cout<<endl;
   }
   }
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm