Hãy cho biết tác dụng của câu lệnh lặp với số lần biết trước ?

 |  Xem: 1.885  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 05/02/2009 - 16:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trong lập trình có 2 loại lặp
1/ Số lần biết trước như for ....,khi bạn biết phải lặp bao nhiêu lần
vd: tính giai thừa
2/ Lặp điều kiện, không biết cần lặp bao nhiêu lần như while ..
Ngày gửi: 05/02/2009 - 16:13
Lặp với số lần biết trước có 2 trường hợp:
Giả sử lặp với số lần biết trước là 100 lần
Tăng:
chương trình lặp sẽ chạy bắt đầu từ 0 tới 99 rồi thoát ra khỏi vòng lặp.
Giảm:
Chương trình lặp sẽ chạy từ 100 và giảm đến 1 và thóat ra khỏi vòng lặp.
Ngày gửi: 05/02/2009 - 16:15
Trả lời