Hãy cho biết tác dụng của câu lệnh lặp với số lần biết trước ?

 |  Xem: 2.082  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 05/02/2009 - 16:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trong lập trình có 2 loại lặp
1/ Số lần biết trước như for ....,khi bạn biết phải lặp bao nhiêu lần
vd: tính giai thừa
2/ Lặp điều kiện, không biết cần lặp bao nhiêu lần như while ..
Ngày gửi: 05/02/2009 - 16:13
Lặp với số lần biết trước có 2 trường hợp:
Giả sử lặp với số lần biết trước là 100 lần
Tăng:
chương trình lặp sẽ chạy bắt đầu từ 0 tới 99 rồi thoát ra khỏi vòng lặp.
Giảm:
Chương trình lặp sẽ chạy từ 100 và giảm đến 1 và thóat ra khỏi vòng lặp.
Ngày gửi: 05/02/2009 - 16:15
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)