Có bạn nào biết giải thuật tìm kiếm theo ký tự bằng ngôn ngữ Java không?

Mình có một bảng JTable chứa danh sách các khách hàng. Thay vì tìm kiếm 1 khách hàng nào đó bằng cách gõ tên người đó vào rồi bấm nút search, thì mình muốn tìm kiếm theo kiểu ký tự. Nghĩa là khi gõ vào bất kỳ ký tự nào (giống như tra từ điển Lạc việt) thì bảng JTable chỉ xuất hiện danh sách những khách hàng có các ký tự đó. Mình cảm thấy search như vậy tiện hơn. Có bạn nào biết thì chỉ giúp mình nha. Thanks
 |  Xem: 572  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/03/2009 - 21:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thay vì kiểu dl trả về của bạn khi tìm kiếm thông qua tên,kq là 1 người duy nhất, Còn trong giải thuật này nó trả về cho bạn 1 danh sách. Tham số truyền của TK theo tên là Tên (char *ten), còn ở đây là (char kytu) --> bạn so sánh chuỗi là strcpm(khachhang.ten[ 0] , kytu). Thỏa dk thì đưa nó vào 1 mãng tạm nào đó (tự khai báo trc)
vd: khachhang[ i ] = temp[ i ]
Xong thì return temp[ ] và cho nó xuất ra == hàm xuất ds thôi.
End rồi. mình chỉ có thể góp ý thế thôi, do đọc sơ qua chưa cày đặt hàm nên nói ý tưởng thế có sai sót xin chi giáo
Ngày gửi: 09/05/2009 - 17:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)