Sự khác nhau cơ bản nhất giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài về máy tính?

Sự khác nhau cơ bản nhất giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài về máy tính?
 |  Xem: 28.156  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/03/2009 - 10:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bộ nhớ:

o Là thiết bị lưu trữ thông tin trong quá trình máy tính xử lý.
o Bao gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài

+ Bộ nhớ trong: gồm ROM và RAM
# ROM (Read Only Memory): bộ nhớ chỉ đọc.
* Dùng để lưu trữ các chương trình hệ thống, chương trình điều khiển việc nhập xuất cơ sở (ROM_BIOS).
* Thông tin ghi trên ROM không thể thay đổi.
* Dữ liệu không bị mất đi ngay cả khi không có điện.

o RAM (Random Access Memory): bộ nhớ truy suất ngẫu nhiên
+ Lưu trữ dữ kiện và chương trình trong quá trình thao tác và tính toán.
+ Thông tin mất đi khi mất điện hoặc tắt máy.
+ Dung lượng RAM khoảng 128MB, 256MB, 512MB,…

* Bộ nhớ ngoài:
o Là thiết bị lưu trữ thông tin với dung lượng lớn.
o Thông tin không bị mất khi không có điện.
o Có thể cất giữ và di chuyển độc lập với máy tính.
o Các loại bộ nhớ ngoài phổ biến như:
Ngày gửi: 10/03/2009 - 09:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thermaltake W0116RU Complies with ATX 12V 2.2 & EPS 12V version 750W Power Supply - Retail
Liên hệ gian hàng...
Thermaltake Tsunami Dream (VA3000SNA)
Liên hệ gian hàng...
Thermaltake iConnect 69
Liên hệ gian hàng...
Thermaltake iConnect 66
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)