" Error Copying File ỏ Folder " đây là lỗi gì thế?

Em cóp nhạc vào thẻ nhớ thì nó hiện : " Cannot copy Anh là ai - AT : The disk is write-protected. Remove the write-protection or use another disk. " mọi người cho em hỏi đây là lỗi gì ? và vì sao lại thế ? cách khắc phục thế nào ạ. thank. ( " Anh là ai - AT " là tên bài hát )

 |  Xem: 1.514  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 28/08/2010 - 22:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Đây không phải là lỗi, chỉ là thẻ nhớ của em đã đầy rồi, không thể coppy thêm dữ liệu được nữa, em phải xóa bớt một số dữ liệu không cần thiết thì mới có thể coppy được.
chúc vui!

Ngày gửi: 28/08/2010 - 22:04

kiểm tra lại thẻ nhớ xem có phải đầy thể không, cung có thể do bài hấy đó nữa đó, convert sang lại khác xem sao, đổ tên lại xem có phải không cuối cùng vào propettir xem chỉnh  xoa bỏ các cái như tệp chỉ đọc hidden. read_ony

Ngày gửi: 28/08/2010 - 23:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

HANNS-G 19" HH-191D
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)