Chơi cờ tướng (có hình ông già) được vài ván chương trình lại thoát ra và thông báo Block điều khiển bị hỏng"

Mỗi khi em chơi cờ tướng (có hình ông già) được vài ván thì chương trình lại thoát ra và thông báo "Lỗi 7: Block điều khiển bị hỏng". Mặc dù em đã xóa chương trình đi và cài lại nhưng vẫn không được.
 |  Xem: 1.973  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/09/2008 - 09:51  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chương trình cờ tướng mà bạn nói chạy trên môi trường DOS, hơn nữa chúng tôi không chuyên về cờ tướng nên rất khó có thể chơi nhiều ván để kiểm tra lỗi mà bạn phát hiện. Tuy nhiên với những gì bạn trình bày, chúng tôi có thể kết luận là lỗi mà bạn miêu tả là lỗi phần mềm, có thể tác giả trò chơi lúc viết nó chưa để ý quản lý cẩn thận không gian dữ liệu của chương trình nên khi chương trình chơi nhiều ván thì gây lỗi.
Ngày gửi: 19/09/2008 - 09:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Sauerbraten  (Phiên bản dành cho Windows)
Liên hệ gian hàng...
Sauerbraten (Phiên bản dành cho Ubuntu)
Liên hệ gian hàng...
Genius Trio Racer FF
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)