Cho em xin link down game starcraft II (game mới nhất nối tiếp bản starcraft :brood war mới ra đầu năm 2009)

cho em xin link down game starcraft II (game mới nhất nối tiếp bản starcraft :brood war mới ra đầu năm 2009) xin bản full và bản vá lỗi
 |  Xem: 18.707  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 08/02/2009 - 22:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

bạn vào đây mà downlad nhe
http://www.tech24.vn/
Ngày gửi: 09/02/2009 - 00:59
StarCraft Full Version:

Part 1
http://www.adrive.com/public/018a532827cb45280a218aaceed51590bc95686871ed2f2454ed5b7a5baedc17.html

Part 2

http://www.adrive.com/public/ff5309f3ba095098284c6ca63538f009d9eec66a3bf7e86376cd4d0aaa4980bf.html

Part 3

[url]http://www.adrive.com/public/1891fd27bd5753531f3ccc739f7f38a00e8f9b1a865e79373f59c66bcb93e64a.html[/url]

Part 4

http://www.adrive.com/public/038524dfce116019e504135ab4993bb2859dfd765d4a75dd1ac154e424096070.html

Part 5

http://www.adrive.com/public/82023149506e3e0487aab299f4c2f2a5e9e5744d2ec311c21fe07e33e39ea98b.html

Part 6

http://www.adrive.com/public/384d465c67db898274b10c0b7cee0a7c3c53ffc0e1aed9929403596a76085253.html


Part 7

http://www.adrive.com/public/52f1d98724e968e1664eb6fd8dcfe19d0175cc66b810950ffba31baeb2eabfd0.html

update patch

http://www.adrive.com/public/fdc526f528a1de4b5ec842c27ec9885325e1b2928847fca6cb58ad391388c7de.html

CD Key:7090-37633-2276

Còn đây là BroodWar Expansion:


Part 1

http://www.adrive.com/public/fd76d59b4b6a126fde9d4537eb7ef769162a27f1fd2e9bd298a8d14cc7da4eee.html

Part 2

http://www.adrive.com/public/bd728e858e2d4071166eaa2346c2d9694f08daf0b7d5fb1cb5200777d5a786b3.html

Part 3

http://www.adrive.com/public/bca67e20d8a13b236652e85c5f6753f2f2d3900795d962d1400fcc01ec20be03.html

Part 4

http://www.adrive.com/public/97c852eed06c43ff97f725bd60e52d0588bdd69276b4c9685d656abcb27cd831.html

Part 5

http://www.adrive.com/public/2489b8e2bf670f2b98ada6802b520392a21bc51b908e83e86c51ffbef0453f8b.html


Part 6

http://www.adrive.com/public/3c139133ef5af22be54862fc0ba46a2d39146f92fc5234b1c91ed9ce46c6c006.html

Part 7

http://www.adrive.com/public/7ba8b6a7b94a2bb10c0c092ea8078fa3a2b904a7e6fe78769cde26ac5af17c2e.html


Pass: www.ourpcgame.blogspot.com

Have fun!
Ngày gửi: 09/02/2009 - 09:17
Vào đây này, chỉ là bản beta thui mà chỉ xem replay được thui:
http://starcraftvn.com/svn/showthread.php?t=5803

Mời bạn ghé thăm: Công ty TNHH Gia Phát
Ngày gửi: 22/02/2010 - 19:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Logitech Precision Gamepad 2
Liên hệ gian hàng...
GameBoy Advance -Loại 2
Liên hệ gian hàng...
Logitech Precision Gamepad
Liên hệ gian hàng...
GameBoy Advance - IQUE (Trắng, Đen, Bạc, Xanh, Hồng)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)