Cho em xin link down game starcraft II (game mới nhất nối tiếp bản starcraft :brood war mới ra đầu năm 2009)

cho em xin link down game starcraft II (game mới nhất nối tiếp bản starcraft :brood war mới ra đầu năm 2009) xin bản full và bản vá lỗi
 |  Xem: 18.677  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 08/02/2009 - 22:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

bạn vào đây mà downlad nhe
http://www.tech24.vn/
Ngày gửi: 09/02/2009 - 00:59
StarCraft Full Version:

Part 1
http://www.adrive.com/public/018a532827cb45280a218aaceed51590bc95686871ed2f2454ed5b7a5baedc17.html

Part 2

http://www.adrive.com/public/ff5309f3ba095098284c6ca63538f009d9eec66a3bf7e86376cd4d0aaa4980bf.html

Part 3

[url]http://www.adrive.com/public/1891fd27bd5753531f3ccc739f7f38a00e8f9b1a865e79373f59c66bcb93e64a.html[/url]

Part 4

http://www.adrive.com/public/038524dfce116019e504135ab4993bb2859dfd765d4a75dd1ac154e424096070.html

Part 5

http://www.adrive.com/public/82023149506e3e0487aab299f4c2f2a5e9e5744d2ec311c21fe07e33e39ea98b.html

Part 6

http://www.adrive.com/public/384d465c67db898274b10c0b7cee0a7c3c53ffc0e1aed9929403596a76085253.html


Part 7

http://www.adrive.com/public/52f1d98724e968e1664eb6fd8dcfe19d0175cc66b810950ffba31baeb2eabfd0.html

update patch

http://www.adrive.com/public/fdc526f528a1de4b5ec842c27ec9885325e1b2928847fca6cb58ad391388c7de.html

CD Key:7090-37633-2276

Còn đây là BroodWar Expansion:


Part 1

http://www.adrive.com/public/fd76d59b4b6a126fde9d4537eb7ef769162a27f1fd2e9bd298a8d14cc7da4eee.html

Part 2

http://www.adrive.com/public/bd728e858e2d4071166eaa2346c2d9694f08daf0b7d5fb1cb5200777d5a786b3.html

Part 3

http://www.adrive.com/public/bca67e20d8a13b236652e85c5f6753f2f2d3900795d962d1400fcc01ec20be03.html

Part 4

http://www.adrive.com/public/97c852eed06c43ff97f725bd60e52d0588bdd69276b4c9685d656abcb27cd831.html

Part 5

http://www.adrive.com/public/2489b8e2bf670f2b98ada6802b520392a21bc51b908e83e86c51ffbef0453f8b.html


Part 6

http://www.adrive.com/public/3c139133ef5af22be54862fc0ba46a2d39146f92fc5234b1c91ed9ce46c6c006.html

Part 7

http://www.adrive.com/public/7ba8b6a7b94a2bb10c0c092ea8078fa3a2b904a7e6fe78769cde26ac5af17c2e.html


Pass: www.ourpcgame.blogspot.com

Have fun!
Ngày gửi: 09/02/2009 - 09:17
Vào đây này, chỉ là bản beta thui mà chỉ xem replay được thui:
http://starcraftvn.com/svn/showthread.php?t=5803

Mời bạn ghé thăm: Công ty TNHH Gia Phát
Ngày gửi: 22/02/2010 - 19:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Logitech Precision Gamepad 2
Liên hệ gian hàng...
GameBoy Advance -Loại 2
Liên hệ gian hàng...
GameBoy Advance - IQUE (Trắng, Đen, Bạc, Xanh, Hồng)
Liên hệ gian hàng...