Câu Hỏi Về Ngôn Ngữ Lập Trình C(Giúp Em Với)

C1:Vẽ lưu đồ thuật toán và viết trương trình để thực hiện yêu cầu

-Nhập 1 số nguyên dương n(0<n<10) nếu nhập sai hãy nhập lại n

-Tính S(n)= 1mũ2+2mũ2+3mũ2 +..+..nmũ2,xuất ra màn hình

C2:Nhập ma trận A(n X n)gồm các số nguyên dương,với n được nhập từ bàn phím.

Xuất ma trận A ra màn hình

Tính tổng của các ma trận A

Tính tổng các phần tử số nguyên tố trên đường chéo chính của ma trận A

C3:Viết trương trình thực hiện các yêu cầu sau

nhập 1 số nguyên dương n có tối đa 4 chữ số(0<n<9999),nếu nhập sai sẽ xuất ra không đọc được

Nhập 1 số nguyen x(với 0<x<10)hãy in ra màn hình vị trí xuất hiện của x trong số nguyên dưông n,nếu x không xuất hiện thì xuất ra thông báo "x không tồn tại"

C4: Viết trương trình thực hiện yêu cầu:

Nhập chuỗi S,thay thế tát cả các ký tự số có trong chuỗi S thành ký tự @.

Xuất chuỗi S sau khi đã thay thế ra màn hình

VD:Chuõi nhập :"Nguyen Van Anh,Le Thi Tuyet"

Chuối đã thay thế :"Nguyen Van @@,Le Thi @"

 |  Xem: 774  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/10/2010 - 00:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Sau đây là lời giải bài đầu tiên:

#include<stdio.h>
void main()
  {
   int n, s = 0, i;
   do {
       printf("n = ");
       scanf("%d",&n);
      }while(!(n>0 && n<10));
   for(i = 1;i <= n; i++)
      s = s + i*i;
   printf("%4d",s);

  }

Các lời giải bài khác bạn có thể tham khảo tại các ấn phẩm sau:

 


- Bài tập Tin Đại cương ( Với C) của tác giả Tô Văn Nam, NXB Giáo dục,2009

- Giáo trình Tin Đại cương (với C) của tác giả Tô Văn Nam, NXB Giáo dục, 2009


Bạn có thể mua tại:

Tại Hà nội 25 Hàn Thuyên,187b Giảng võ, 232 Tây sơn, 23 Tràng tiền,...

Tại Đà nẵng 15 Nguyễn Chí Thanh, 62 Nguyễn Chí Thanh,...

Tại TP HCM 451b HBT Quận33, 240 Trần Bình Trọng Quận 5,...

Tại Cần Thơ s00s 5/5 Đường 30/4,....

Chúc thành công

Ngày gửi: 10/10/2010 - 17:52

haiz, khó nhỉ


Mời bạn ghé thăm: CT TNHH TRUONG DAT
Ngày gửi: 10/08/2012 - 12:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)